Ochrana osobních údajů

Veškerá osobní data zákazníka jsou chráněna v souladu s platnými právními předpisy ČR (Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.) GDPR a souvisejících právními předpisy, jsou použita výhradně pro účely obchodní činnosti provozovatele stránek, archivována jen po nezbytně dlouhou dobu, kterou nám ukládá zákon (nejvýše 10 let) a nejsou poskytována třetí straně.

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

OBECNÁ USTANOVENÍ

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) pro obchod obchod.bastler.cz je Michal Šika, Jeruzalémská 452, 261 01 Příbram III (dále jen „správce”). Kontaktní údaje správce jsou obchod@bastler.cz a telefonní číslo 773 290 726.

INFORMACE O ÚDAJÍCH, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME

Údaje, které nám poskytli uživatelé při registraci či nákupu na obchod.bastler.cz. Tím se rozumí zejména e-mailová adresa, telefon, jméno a příjmení, adresa, platební údaje, IP adresa registrace/nákupu.

Údaje získané prostřednictvím cookies, k čemuž si zákazník sám na svém prohlížeči zvolí, nebo nezvolí souhlas.

ZA JAKÝM ÚČELEM ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Kupní smlouva

Osobní údaje zpracováváme za účelem uzavření kupní smlouvy a právním základem takového zpracování je tedy plnění kupní smlouvy.

Doba uložení údajů je minimálně 10 let podle daňového zákona.

VAŠE PRÁVA NA VYMAZÁNÍ NEBO ÚPRAVU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V případě, že budete chtít upravit nebo vymazat vaše osobní údaje, požádejte nás o to e-mailem na adrese info@bastler.cz a my je neprodleně upravíme nebo smažeme (pokud nám zákon nepřikazuje jinak, viz např. daňový zákon). Můžete také kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů (například prostřednictvím e-mailu). Dále máte také právo na poskytnutí informací o vašich osobních údajích a stejně tak o jejich zpracování.

KDO MÁ PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM?

·Webhosting a e-mailová služba WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou,
IČO: 28115708, DIČ: CZ28115708

·přepravní společnosti (Česká pošta, Zásilkovna, Geis)

·případně orgány finanční správy, daňoví poradci a auditoři, pokud je to nezbytné pro splnění naší zákonné povinnosti

ÚČINNOST

Tato pravidla jsou účinná od 1. 2. 2020.